Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Thạnh

Ấp Tân Đông, Xã Tân Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang
02963543818
c2tanthanhtc@angiang.edu.vn