Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 09 : 596
Năm 2022 : 2.778
Ngày ban hành:
20/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT 2018

Ngày ban hành:
31/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
28/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Ngày ban hành:
26/02/2019
Ngày hiệu lực:
26/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
20/01/2018
Ngày hiệu lực:
20/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục Chính trị, công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017 – 2018

Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục Chính trị, công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017 – 2018

Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước HSSV.

Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học Năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới